Dierenleed in Europa

< Terug

Nooit meer madammen met een hondjas in Europa

Dierenleed Azië, de kleine vrijwilligers-vereniging uit de Kempen, ziet haar jarenlange verbeten strijd voor een verbod op honden- en kattenbont in Europa eindelijk bekroond. Een levend bewijs hoe over-tuiging en vastberadenheid kan bijdragen tot een betere wereld.

Dierenleed Azië voert al vele jaren strijd voor het welzijn van honden en katten in de Aziatische landen. In tegenstelling tot de westerse landen waar honden en katten populaire huisdieren zijn, worden ze in vele Aziatische landen beschouwd als een bron van voedsel en inkomen. Om een bloeiende handel van honden- en kattenbont in stand te houden, worden deze dieren vaak op een gruwelijke manier afgeslacht. Honden- en kattenbont vindt zijn weg naar Europa en ook in België werden de afgelopen jaren met de regelmaat van een klok speelgoed, dekens, mantels, e.d. aangetroffen, gemaakt van honden- en kattenbont. Sinds 1999 bond Dierenleed Azië (letterlijk) de kat de bel aan met de Europarlementairen Stevensson en Maes.

Er kwam een eerste persvoorstelling in Straatsburg in 2001 waar Tanja Dexters in naam van Dierenleed Azië het vreselijke lot van de dieren daar ter sprake bracht.

In 2004 won Dierenleed Azië de eerste veldslag toen in het Europese parlement een meerderheid werd gehaald om een wetsvoorstel te maken voor een totaal invoerverbod van honden en kattenbont. Op zich al een zeldzaam feit dat er via een dergelijk voorstel een initiatief aan de Europese Commissie wordt gevraagd.

Vele verenigingen hebben Dierenleed Azië gesteund waaronder Bite Back, Bont voor Dieren, APMA en tal van andere verenigingen. Samen met duizenden fans werden niet minder dan 93.000 handtekeningen verzameld voor België alleen. Onze computer stond rood gloeiend.

In december 2003 volgde een nieuwe pers-conferentie te Brussel met de Europarlementairen samen met Dierenleed Azië. Deze keer met de bijna 100.000 handtekeningen die niet langer konden genegeerd worden door de politiek.

Gilles De Bilde en Phaedra Hoste voerden het woord en verklaarden diep geschokt te zijn door de wrede handel in honden en kattenbont. Daniel Desmet deed de nodige toelichting. Via het intensieve lobbywerk van Dierenleed Azië kwam er steun vanuit heel de wereld : Heather Mills (ex-Beatle vrouw) verklaarde de actie te steunen.

Paul McCarthney deed zelfs een oproep voor een boycot van de Chinese producten. Het rijtje bekende mensen die de actie steunden werd alsmaar langer : Brian Adams, Pink, Lulu, Joanna Lumley en Stephen Barlow,Tony Bennett, George en Judy Martin, Sir Peter en Lady Blake, Robbie en Flo McIntosh, Steve Buscemi en Jo Andres George Michael, Brian Clarke, Steve Miller, Phil Collins, Adrian en Celia Mitchell, Geoff Emerick, Eddie Murphy, Robin Gibb, Paul Newman, Dave Gilmore, Stella Parsons en friends, Eddy en Anne Grant, Elizabeth Quinn, Jools Holland Nitin Sawhney, Chrissie Hynde, Victor Spinetti, Elton John, Sarah Starkey en friends, Carla Lane, Tracey Ullman, Twiggy en Leigh Lawson, Margo Wickens, Jeff Beck, Brian en Melinda Wilson, . . .

Dierenleed Azië gaf niet op en bleef nog tal van schrijfacties doen tot op heden, samen met online petities. Op de site van Hearther Mills alleen al hebben 230.169 mensen getekend !

Verleden week is Dierenleed Azië er weer voluit voor gegaan en werden er meer dan 6.400 brieven verstuurd naar allemaal organisaties en leden waar ze mee samen-werken over heel de wereld. Aan de reacties die ze mochten ontvangen kan men vaststellen dat de computer op het Europese parlement weer rood gloeiend stond. Dierenleed Azië hoopt dat al die dierenorganisaties en hun sympathisanten die al die jaren zo’n verbeten en volgehouden strijd hebben gevoerd, belangloos en enkel uit liefde voor de dieren, nu eindelijk krijgen waar ze al die jaren voor hebben gevochten. Dierenleed Azië dankt iedereen die hieraan heeft meegewerkt omdat wij in België hun hulp hard nodig hadden om voorgoed honden- en kattenbont te weren uit Europa en vooral Struan Stevensson die het nooit heeft opgegeven.

Namens Dierenleed Azië

Rosa Mertens

Blair laat de kans liggen

Door het voorzitterschap van de Europese Unie van Groot Brittanie is dit een enige kans om de handel in kat- en hondenpels in Europa te verbieden. Tony Blair heeft hier een enige kans om zijn invloed te gebruiken en deze verschrikkelijke handel te stoppen.Hopelijk is hij even gedegouteerd door deze praktijken dan alle onderstaande beroemdheden die al een brief aan hem zonden om hun afgrijzen te betuigen.

Brian Adams                                              Lulu
Joanna Lumley en Stephen Barlow             Tony Bennett
George en Judy Martin                              Sir Peter en Lady Blake
Robbie en Flo McIntosh                             Steve Buscemi en Jo Andres
George Michael                                        Brian Clarke
Steve Miller                                             Phil Collins
Adrian en Celia Mitchell                            Geoff Emerick
Eddie Murphy                                           Robin Gibb
Paul Newman                                           Dave Gilmore

Stella Parsons en friends                             Eddy en Anne Grant                         
Elizabeth Quinn                                        Jools Holland
Nitin Sawhney                                          Chrissie Hynde
Victor Spinetti                                          Elton John
Sarah Starkey en friends                           Carla Lane
Tracey Ullman                                           Twiggy en Leigh Lawson
Margo Wickens                                          Jeff Beck                                 
Brian en Melinda Wilson

Paul McCartney zegt: we leven in een land dat houd van zijn huisdieren. OM nu lijdzaam te moeten toezien op deze gruwel en niets te ondernemen is onmenselijk. We moeten ons goed voelen in ons eigen vel, eerder dan iemand anders zijn huid te dragen.

Handel in katten- en hondenbont

Het geheime onderzoek naar de productie en verkoop van honden- en kattenbont werd acht jaar geleden door de Humane Society van de VS opgezet. De resultaten die door onderzoekers werd verkregen documenteert de bontlandbouwarbeiders die gekooide dieren vanaf vrachtwagenhoogte naar de grond gooien. Deze val verbrijzelt de poten van vele verpakte dieren, waarna ze met houten polen de honden porren. Zij stuurden een onderzoeker naar China om te achterhalen hoe wijdverbreid de handel was. Het bleek te gaan om het gigantische aantal van twee miljoen katten en honden die onder gruwelijke omstandigheden worden gefokt en daarna levend worden gevild. De honden en de katten worden uiteindelijk gedood door ophanging, wurging of elektrocutie, maar de onderzoekers getuigden ook dat sommige dieren letterlijk levend gevild werden en geworpen op een stapel van andere dode en stervende dieren. Sommigen overleven dit, hun ogen knipperend en hun harten zichtbaar bonkend in hun ribben, tot 10 minuten later. Dit alles puur en alleen voor het geld.

Gewapend met een televisie op batterijen die deze afschrikkende beelden van de Chinese bontlandbouw weergeeft, verzamelden leden van IDA zich voor het Algemeen Consultaat van China in San Fransisco op woensdag 21december om voorbijgangers de "ware prijs van bont" te tonen, en hen aan te sporen om het even welk kledingstuk te mijden dat met het bont werd gemaakt.

De vachten lagen klaar om ge�xporteerd te worden naar de VS, Rusland en de EU. Vaak worden ze geverfd, zodat ze verkocht kunnen worden als iets anders, bijvoorbeeld als nerts. In de VS is de import, export, verkoop en productie van honden- en kattenbont verboden sinds 2002.

Daarna heeft de handel zich verplaatst naar de EU. Honden- en kattenbont dat klaar lag om te worden verkocht, werd terug gevonden in Duitsland, Frankrijk, Itali�, Spanje, Denemarken, Belgi� en Nederland, onder andere in een speelmuisje en in een kattenbeeldje.

In december 2003 werd door een grote meerderheid van het Europese Parlement een verklaring aangenomen waarin de EU werd opgeroepen om een verbod in te stellen op de import, export, handel in en productie van honden- en kattenbont. Ook de publieke opinie drong aan op zo�n verbod, maar toch heeft de Europese Commissie nog niets ondernomen.

In de EU en in Engeland wordt honden- en kattenbont ge�mporteerd als �bont overige�. De meeste andere bontsoorten hebben een eigen classificatie, bijvoorbeeld nerts, vos, zeehond, konijn. Het is daarom gemakkelijk om te zien welk bont onder de categorie  �overige� valt. De Britse Bonthandel Associatie heeft verklaard dat geen van zijn leden

honden- en kattenbont zal verhandelen. Maar een onderzoek van �Newsnight� bracht aan het licht dat een lid van deze associatie bereid was om het te importeren onder een andere naam.

De Engelse organisatie Respect voor Dieren heeft er bij de regering op aangedrongen om de handel bij wet te verbieden om problemen voor te zijn.

De regering heeft toegezegd te zullen ijveren voor een verbod op Europees niveau en gaat door met het ontwikkelen van een betrouwbare methode waarmee bont per diersoort ge�dentificeerd kan worden.

Volgens Betsy Dribben, directeur van de Europese afdeling van de Humane Society, bestaat het gevaar dat niet alleen vanuit Azi�, maar ook via Rusland veel bont verhandeld zal worden naar de lidstaten van de EU. Rusland was ��n van de drie grootste afzetmarkten voor de Chinese bonthandelaren. Nu De VS uitvalt als afzetmarkt wordt Rusland een aantrekkelijke markt voor hen. En Rusland is heel dichtbij de tien nieuwe lidstaten van de EU.

Vorige week werd een stuk van het beeldmateriaal getoond op de syndicate CNN talkshow Larry King Live, met de controverse over de manier waarop honden en katten worden mishandeld op de Chinese bontbedrijven. Onder de gasten van de show waren dierenrechtenactivist Heather Mills McCartney (de vrouw van Paul McCartney's), Oscar-genomineerde acteurs Alec Baldwin, Rick Swain (belangrijkste onderzoeker voor de Menselijke Maatschappij van de V.S.), vegan Congreslid en de Presidenti�le kandidaat Dennis Kucinich van 2004, en het Congreslid Jim Moran van Virginia aanwezig.

 

 


 

Kleine Belgische dierenorganisatie maakt het grote verschil

voor het gruwelijk leed van de galberen !!!

We halen nogmaals onze slag thuis na het verbod tegen honden en kattenbont

We blijven onze Aziatische dierencollega�s steunen

   

13 oktober 2005 werd Animals Asia uitgenodigd In het Europese Parlement in Brussel om de start te lanceren van een schriftelijke campagne van de 732 Leden van het Europese Parlement richting China om berenboerderijen in China te stoppen.

We hebben ook alles op alles gezet om een massale mailactie op gang te brengen.

Meer dan 4.500 verenigingen en mensen hebben we aangeschreven om naar de EU- parlementsleden te mailen.

En we waren blij dat er zo veel respons op gekomen is en het resultaat mag er wezen

Dierenleed Azi� heeft intensief campagne gevoerd met dit fantastische resultaat

De meerderheid van de Euro parlementsleden hebben getekend om het bestaan van de galberenboerderijen in China  te schaffen.We geven toe dat het niet gemakkelijk was.Het is nog maar de 3e maal in dit parlement dat zulke verklaring tegen diermishandeling goedgekeurd werd. Het vorige was het verbod op invoer van honden en kattenpels. Het afschaffen van de berenfarms                                        

is nu het officiele standpunt van de europese unie. De leden van Oostenrijk,

Belgie, Cyprus, Tchi�, Denemarken, Estonia, Finland, Frankrijk, Duitsland,

Griekenland, Hongarije, Ierland, Italie, Luxemburg, Letland, Malta, Nederland,Polen, Portugal en Spanje willen een halt toeroepen aan deze praktijken. De leden van deze 25 landen voeren de wensen uit van hun bewoners (kiezers) .

Onze organisatie heeft 2500 �  overgemaakt aan ANIMALS AZIE  om hun fantastisch werk voort te zetten en nog meer beren vrij te krijgen.

Laatste verslag van Animal Asia org

Beste Vrienden,

Met Kerstmis die om de hoek komt kijken, komt het team van Azi� van Dieren aan het eind van een uitputtend maar stimulerend jaar! Meer dan 50 beren zijn gered van de barbaarse beerlandbouwbedrijven van China (met een totaal van 198) en er zijn er nog meer gepland voor 2006.

Het opwindende nieuws van onze vooruitgang in Vietnam zal ook vrijgegeven worden in het Nieuwe Jaar.

De fantastische politieke actie in Europa heeft ook geleid tot een opmerkelijke resultaat. Aan de spits gestaan door "Dieren Azi�"s Britse directeur Dave Neale, zijn wij zeer trots, zeer en gelukkig om an te kondigen dat het eindigen van beerlandbouw in China nu officieel EU beleid is.

Hartverwarmende dank aan de duizenden mensen die hun MEP's lobbyden, and aan de MEP's zelf, die Dave en Gill Maltby uit GB en Christa Filipowicz uit Duitsland hielpen om uiteindelijk 367 stemmen te krijgen. Lees meer op onze website.Wat een ongelooflijk einde van 2005, en dank u aan elke persoon die betrokken is bij deze campagne! Niemand zou dankbaarder kunnen zijn dan de beren zelf - en net deze maand kwamen meer angstige slachtoffers in Chengdu aan.                                                                 

Mager en ziek, maar langzaam beantwoordend aan de tedere zorgen, smakelijk voedzaam eten en hopen liefde.

Een erg gelukkige beer heeft een speciale sponsor- Dr. Jane Goodall die zich eerder deze maand bij ons aansloot. Ze noemde de beer die net uit de kooi kwam 'Mandela', als symbool van hoe vergevingsgezind deze soort kan zijn na zovele jaren van opsluiting    

Ook honden en katten zijn niet vergeten, en eerder deze maand kwam ik met dame Heather Mills McCartney samen en besprak de benarde toestand van miljoenen van onze "beste vrienden" die wreed voor de vlees en bontindustrie in China worden geslacht. Lees meer over het "Vrienden... of bont".

Ik had ook een productieve vergadering deze week bij de Chinese Ambassade in Londen, en wij hopen voor significante vooruitgang in 2006 - die het Chinese Jaar van de Hond is. Met 40.000 exemplaren van ons "Dr. Eddie Friend.. or food." film verspreid doorheen China, en ontwikkeling van onze projecten die dieren en hun beschermers in China hun eigen stem geven, is er geen twijfel dat er groeiende steun komt van binnenin.

Meest van al bedankt aan iedereen in elk land van de wereld dat om de dieren van Azi� geeft, onze stemmen zijn gehoord; er is verandering en een nieuwe bewustwording die hun benarde toestand zoals nooit voorheen helpt.
Een bedankje van elke beer, elke hond en kat die op een dag ontwaakt zonder vrees in het hart wegens uw stem en hulp die hun leven verandert.

We wensen u allen een gelukkige, gezonde en vreedzame Kerstmis en 2006 - en, zoals steeds, beer- omhelzingen van allen in het team van Animals Asia.

Jill Robinson MBE    Founder & CEO    Animals Asia Foundation


Info Humane Society of the USA

De onderzoekers vonden sporen van export en gebruik van honden- en kattenhuiden /bont in verschillende Europese landen zoals Duitsland, Italië en Frankrijk.

Duitsland

Duitsland voert ¨belangrijke¨ hoeveelheden honden en kattenhuiden in.

De hondenpelzen worden voornamelijk gebruikt voor kragen en voeringen van jassen.

Tevens werd er vastgesteld dat Duitsland een doorvoerhaven is voor deze huiden, op veilingen en via internet worden de huiden vanuit Duitsland doorverkocht naar Frankrijk, Spanje, Italië, België, ...

Het bont is in Duitsland vooral gekend onder de naam gae-wolf.

Verder vonden de onderzoekers een onderneming die gespecialiseerd is in het gebruik en het maken van produkten van kattenhuid.

Deze huid wordt gebruikt voor bont in handschoenen, pantoffels of voor het maken van kattenhuidendekens en kleinere doeken ¨tegen reuma¨.

Italië

In Italië werd er hondenpels gevonden in skilaarzen van een firma gespecialiseerd in ski uitrustingen.

Frankrijk

In de Franse Alpen blijkt er een firma te zijn die hondenpelzen gebruikt voor de voering en kragen van winterjassen.

België

In 1997 kocht een Belgische onderneming 10.000 hondenhuiden in Duitsland; verdere details ontbreken.

Conclusie

Het onderzoek, zowel in de USA als Europa, heeft uitgewezen dat het bijna onmogelijk is om honden- en kattenhuiden (vooral als ze al bewerkt zijn) te onderscheiden van andere huiden.

Tevens bestaat er binnen de EG geen wet die de invoer van honden- en kattenhuiden of afgeleide produkten verbiedt!!!

Daarom ijveren wij dat in navolging van wet HR4868 in de USA de Europese Commissie werk maakt van een gelijkaardige wet zodat invoer en uitvoer van en naar Europese lidstaten onmogelijk wordt. Tevens zal de Europese Commissie ook werk moeten maken om een sluitend controlesysteem op te bouwen teneinde de produkten die met valse papieren en foutieve labels aankomen te identificeren en te blokkeren aan de grens.

Zoals eerder gesteld is het zeer moeilijk om de hondenhuid te onderscheiden van andere huiden, momenteel blijken er alleen visuele (!!) controles te zijn en deze zijn dan ook nutteloos. Voor bewerkte produkten zijn DNA tests nodig!


Copyright © Dierenleed België