Dierenleed Azië : 5 jaar Campagne heeft resultaat

< Terug

Dierenleed Azië: 5 jaar intensief campagne voeren met dit fantastische resultaat: een definitief Belgisch verbod op honden-en kattenbont

Wij blijven onze Aziatische dierencollega’s steunen!

De dierenrechtenorganisatie Dierenleed Azië is verheugd dat de drie ministers, Freya Van den Bossche van Leefmilieu, Rudy Demotte van Volksgezondheid en Dierenwelzijn en Fientje Moerman van Economie hebben beslist de invoer en verhandeling van bont van honden en katten definitief te verbieden. Dat hebben we zopas vernomen.

Dierenleed Azië heeft 5 jaar intensief lobbywerk verricht op zowel Belgisch als Europees niveau. Zowel bij het kabinet van de vorige minister van dierenwelzijn Tavernier en zijn opvolger Demotte, als bij het Europees Parlement hebben wij het gruwelijke lot van de 2 miljoen Aziatische honden en katten op de politieke kaart gezet. Daarnaast hebben we altijd onze Aziatische collega’s financieel gesteund. En daar zullen we mee blijven doorgaan omdat ook in de Aziatische landen, waar honden en katten mishandeld en gedood worden voor hun vlees, vel en vacht, de wetten moeten veranderen. Daarnaast blijft er opvang nodig voor mishandelde of inbeslaggenomen honden en katten. Jaarlijks maakt onze vereniging een mooi bedrag over om deze broodnodige hulp en acties te kunnen blijven voortzetten.

Ook de Belgische bevolking wisten we te mobiliseren tot het verzamelen van 88.000 handtekeningen. Dit alles in goede samenwerking met APMA.

De wet is een feit

Belgisch verbod op honden- en kattenbont

Minister Moerman (minister van Economie, Energie Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid) voert het Belgisch verbod in van bont van honden en katten en pelzen - en andere afgeleide producten - (bij ministerieel besluit van kracht op 4 juni). Het wetsontwerp dat ook de handel in die producten met EU-lidstaten aan banden zal leggen, wordt op 9 juni voorgelegd aan de ministerraad. Als de ministerraad het wetsontwerp van minister Moerman goedkeurt, wordt het ter stemming voorgelegd aan het parlement. 

Hiermee geeft ons land een krachtig signaal aan de Aziatische landen waar honden en katten op een bijzonder wrede wijze gedood worden voor bont dat bv. verwerkt wordt in huisdierenspeeltjes en allerhande decoraties (in de vorm van slapende poezen). Minister Moerman hoopt dat andere lidstaten van de EU het goede voorbeeld van Belgi volgen. Minister Freya Van den Bossche (Consumentenzaken) van haar kant bevestigt dat de procedure voor etikettering, in afwachting dat de invoer- en handelsverboden van kracht worden, vlot verloopt.   

DIERENLEED AZIE is zeer blij met dit besluit. 

Rosa Mertens van Dierenleed Azi:  'Dit sterkt ons om de strijd verder te zetten. Ons 5 jarig bestaan kunnen we goed afsluiten met deze behaalde resultaten'. 

Het is natuurlijk ook een krachtig signaal aan de rest van Europa om de wreedheid waarmee dat soort producten gefabriceerd wordt, niet langer te ondersteunen. Door honden- en kattenbont te verbieden, volgt België het voorbeeld van Italië waar een verbod van kracht is sinds 2003. Zweden, Denemarken en zopas Nederland hebben ook het belang ingezien van deze wet en zullen dit ook nationaal in een wettekst gieten.

Vandaag, vrijdag 16 januari om 14 uur hebben we een onderhoud bij
minister Van den Bossche waar de vertegenwoordigers van de ministers van Economie, Leefmilieu en Dierenwelzijn meer toelichting zullen geven over de concrete maatregelen die ze zullen nemen.

Beste leden,

Wij kregen nogal wat vragen en opmerkingen over de gezamenlijke actie en samenwerking met GAIA.  

Zoals jullie weten heeft onze v.z.w. gedurende meer dan 4 jaar actie gevoerd om een invoerverbod voor honden- en kattenbont en producten gemaakt hiervan te bekomen; hierover hebben wij jullie reeds uitvoerig ingelicht.

Eind december merkten wij dat het betreffende dossier in een stroomversnelling zat en tijdens het onderhoud (begin december) met kabinetsmedewerkers van minister Freya Vandenbossche vernam onze medewerker dat een invoerverbod in de daarop volgende weken aangekondigd zou worden.

Op dat ogenblik voerde GAIA actie tegen de invoer van  zeehondenpelzen en bereidden zij een actie voor bij het kabinet van Freya Vandenbossche maar wij vernamen dat deze actie ook betrekking had op honden- en kattenbont.  Wij waren verbaasd omdat GAIA hierover nooit actie gevoerd had.  Op dat ogenblik bleek een individuele actie van onze v.z.w. niet meer mogelijk te zijn en op vraag van het kabinet Vandenbossche dienden wij een gezamenlijke actie te doen  met  GAIA; dit bleek voor ons de enige mogelijkheid te zijn om langs de  media onze leden en sympathisanten op de hoogte te brengen van het goede nieuws.

Al die jaren hebben ze geweigerd om samen te werken en nu maken ze gretig gebruik van deze mediabelangstelling

Wij delen jullie duidelijk mee dat er geen samenwerking met GAIA is en dat onze v.z.w. het werk verder zet waar we al jaren mee bezig zijnRosa Mertens

Terug naar boven


Copyright © 2009 Dierenleed Azie België