Dierenleed in de U.S.A.

< Terug

Info Humane Society of the USA

Het is zeer moeilijk om de omvang van de honden- en kattenhuidenhandel (+ afgeleide produkten) in de USA in te schatten. Jaarlijks worden miljoenen huiden ingevoerd van landen overal ter wereld, waaronder China en andere Aziatische landen.

Er worden statistieken bijgehouden over deze invoer van bont en leder maar gedetailleerde informatie is enkel beschikbaar voor bepaalde diersoorten en de gezelschapsdieren/huisdieren vallen niet onder deze categorie.

Een tweede moeilijkheid die zich voordoet in de USA is het feit dat men produkten van leder en bont met een waarde van minder dan 150$ niet moet voorzien van een label. Een onderzoek leerde ons dat in deze categorie juist veel produkten van honden- en kattenhuiden voorkwamen !

Onderzoekers vonden op talloze plaatsen sporen van honden- en kattenhuiden/bont; o.a. pels die gebruikt werd voor kragen van winterjassen.

De HSUS stelde eveneens vast dat de ondernemingen die deze produkten exporteren gebruik maken van foutieve en misleidende benamingen, labels en foutieve aangiften bij invoer.

Desondanks behaalde de HSUS onlangs een belangrijke overwinning !

De senaat en het congres keurden met éénparigheid van stemmen een wet goed die de invoer en uitvoer van honden- en kattenhuiden + afgeleide produkten verbiedt; dit is wet HR4868 !