Voorstelling Dierenleed Azië vzw

< Terug

Beste Dierenvrienden,


Een hele poos geleden, hebben enkele mensen in de streek rond Turnhout, in België, kontact met elkaar gezocht, om te samen te strijden voor een nobel doel, nl. het welzijn van de honden en katten in de Aziatische landen.

In tegenstelling tot de westerse landen, waar honden en katten erg populaire huisdieren zijn, beschouwt men in sommige Aziatische landen, en meer bepaald in Thailand en Korea en China, deze dieren als bron van voedsel en inkomen. Erger nog, honden en katten worden er zelfs gekweekt voor hun pels en vlees. Politici, zakenlui en ambassades roepen al snel het excuus van traditie en cultuur verschillen op, ter verdediging van deze gebruiken. Toch betreft het hier geen gewone culturele eigenaardigheid, maar 'big business'. Het vlees wordt genuttigd als een lekkernij en afrodisiacum en de kostprijs is het dubbele van ander vlees, en de huiden worden verhandeld als pels voor jassen, Knuffel-speelgoed en dergelijke...

Deze handel gaat bovendien gepaard met uiterst schrijnend dierenleed. Vanaf hun geboorte leven de dieren in erbarmelijke omstandigheden, en op het einde moeten ze nog (soms) een langdurige, pijnlijke en vreselijke doodstrijd ondergaan. Foto-opnamen van lokale Aziatische markten, gemaakt door internationale dierenrechtenorganisaties, getuigen van deze gruwelijke business, waarbij deze gevoelige en intelligente dieren de meest erge folteringen dienen te ondergaan.
We zijn er dan ook van overtuigd dat onze informatie een stukje Azie toont dat voor vele mensen totaal onbekend is.

Met deze feiten voor ogen, heeft deze groep van dierenvrienden, waaronder mezelf, besloten in actie te treden. Het voornaamste wapen waarmee gestreden zal worden, is het sensibiliseren van de bevolking voor dit probleem, en het aankaarten ervan bij diverse overheidsinstanties, zowel in Azië als in Europa. Daartoe hebben wij een non-profit vereniging opgericht, genaamd Dierenleed Azië v.z.w.

Dierenleed Azië v.z.w legt. vooral de nadruk op schrijfacties en steun aan lokale dierenrechten activisten
U kan ons steeds financieel helpen door een persoonlijke bijdrage naar keuze (met vermelding"gift Dierenleed vzw) te storten op rekening 000-0670964-15 op naam van Rosa Mertens
U kan ook lid worden van onze vereniging Lid is I2,5O 'euro en Ere Lid is 25 euro
Daar we uitsluitend met vrijwilligers werken worden de gelden integraal overgemaakt aan de Aziatische organisaties in
Nood.

U kan ons eveneens helpen door deel te nemen aan schrijfacties en mailacties of een handje toe te steken met vertalingen en opzoekingen voor informatie van ons krantje en verspreide van informatie.

Gezien de grote publieke belangstelling voor Korea, omwille van het WK voetbal, wenst onze vereniging zich tijdelijk te concentreren op de dierenmishandeling aldaar, daar de Koreaanse regering nu zeer gevoelig is voor de uitstraling van hun land... Wij zijn ervan overtuigd dat het effect van een grootschalig e-mail protestactie naar de Koreaanse regering niet onopgemerkt zal voorbijgaan... en dat het lot van de vele honden en katten in Korea enigszins zal verbeteren...

Wij rekenen dan ook stellig op uw medewerking en uw groot dierenhart !

Met vriendelijke groeten,

Rosa Mertens
Dierenleed Azië vzw.