Dierenleed Azie 
Handel in katten- en hondenbont
Het geheime onderzoek naar de productie en verkoop van honden- en kattenbont werd acht jaar geleden door de Humane Society van de VS opgezet. De resultaten die door onderzoekers werd verkregen documenteert de bontlandbouwarbeiders die gekooide dieren vanaf vrachtwagenhoogte naar de grond gooien. Deze val verbrijzelt de poten van vele verpakte dieren, waarna ze met houten polen de honden porren. Zij stuurden een onderzoeker naar China om te achterhalen hoe wijdverbreid de handel was. Het bleek te gaan om het gigantische aantal van twee miljoen katten en honden die onder gruwelijke omstandigheden worden gefokt en daarna levend worden gevild. De honden en de katten worden uiteindelijk gedood door ophanging, wurging of elektrocutie, maar de onderzoekers getuigden ook dat sommige dieren letterlijk levend gevild werden en geworpen op een stapel van andere dode en stervende dieren. Sommigen overleven dit, hun ogen knipperend en hun harten zichtbaar bonkend in hun ribben, tot 10 minuten later. Dit alles puur en alleen voor het geld.

Gewapend met een televisie op batterijen die deze afschrikkende beelden van de Chinese bontlandbouw weergeeft, verzamelden leden van IDA zich voor het Algemeen Consultaat van China in San Fransisco op woensdag 21december om voorbijgangers de "ware prijs van bont" te tonen, en hen aan te sporen om het even welk kledingstuk te mijden dat met het bont werd gemaakt.

De vachten lagen klaar om geëxporteerd te worden naar de VS, Rusland en de EU. Vaak worden ze geverfd, zodat ze verkocht kunnen worden als iets anders, bijvoorbeeld als nerts. In de VS is de import, export, verkoop en productie van honden- en kattenbont verboden sinds 2002.

Daarna heeft de handel zich verplaatst naar de EU. Honden- en kattenbont dat klaar lag om te worden verkocht, werd terug gevonden in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Denemarken, België en Nederland, onder andere in een speelmuisje en in een kattenbeeldje.

In december 2003 werd door een grote meerderheid van het Europese Parlement een verklaring aangenomen waarin de EU werd opgeroepen om een verbod in te stellen op de import, export, handel in en productie van honden- en kattenbont. Ook de publieke opinie drong aan op zo'n verbod, maar toch heeft de Europese Commissie nog niets ondernomen.

In de EU en in Engeland wordt honden- en kattenbont geïmporteerd als bont overige. De meeste andere bontsoorten hebben een eigen classificatie, bijvoorbeeld nerts, vos, zeehond, konijn. Het is daarom gemakkelijk om te zien welk bont onder de categorie overige valt. De Britse Bonthandel Associatie heeft verklaard dat geen van zijn leden honden- en kattenbont zal verhandelen. Maar een onderzoek van Newsnight bracht aan het licht dat een lid van deze associatie bereid was om het te importeren onder een andere naam.

De Engelse organisatie Respect voor Dieren heeft er bij de regering op aangedrongen om de handel bij wet te verbieden om problemen voor te zijn.

De regering heeft toegezegd te zullen ijveren voor een verbod op Europees niveau en gaat door met het ontwikkelen van een betrouwbare methode waarmee bont per diersoort geïdentificeerd kan worden.

Volgens Betsy Dribben, directeur van de Europese afdeling van de Humane Society, bestaat het gevaar dat niet alleen vanuit Azië, maar ook via Rusland veel bont verhandeld zal worden naar de lidstaten van de EU. Rusland was één van de drie grootste afzetmarkten voor de Chinese bonthandelaren. Nu De VS uitvalt als afzetmarkt wordt Rusland een aantrekkelijke markt voor hen. En Rusland is heel dichtbij de tien nieuwe lidstaten van de EU.