Dierenleed Azie 
Wie we zijn
Een hele poos geleden, hebben enkele mensen in België, in de streek rond Turnhout, beslist om samen ten strijde te trekken tegen het leed van de honden en katten in de Aziatische landen.

In tegenstelling tot de westerse landen, waar honden en katten erg populaire huisdieren zijn, beschouwt men in sommige Aziatische landen, meer bepaald in Thailand, Korea en China, deze dieren als bron van voedsel en inkomen. Erger nog, honden en katten worden er zelfs gekweekt voor hun pels en vlees.
Politici, zakenlui en ambassades roepen al snel het excuus van traditie en cultuurverschil op, ter verdediging van deze gebruiken. Toch betreft het hier geen gewone culturele eigenaardigheid, maar 'big business'. Het vlees wordt genuttigd als een lekkernij en afrodisiacum en de kostprijs is het dubbele van ander vlees en de huiden worden verhandeld als pels voor jassen, Knuffel-speelgoed en dergelijke...

Deze handel gaat bovendien gepaard met uiterst schrijnend dierenleed. Vanaf hun geboorte leven de dieren in erbarmelijke omstandigheden, en op het einde moeten ze nog (soms) een langdurige, pijnlijke en vreselijke doodstrijd ondergaan. Foto-opnamen van lokale Aziatische markten, gemaakt door internationale dierenrechtenorganisaties, getuigen van deze gruwelijke business, waarbij deze gevoelige en intelligente dieren de meest erge folteringen dienen te ondergaan.
We zijn er dan ook van overtuigd dat onze informatie een stukje Azie toont dat voor vele mensen totaal onbekend is.

Met deze feiten voor ogen, heeft deze groep van dierenvrienden, waaronder mezelf, besloten in actie te treden. Het voornaamste wapen waarmee gestreden zal worden, is het sensibiliseren van de bevolking voor dit probleem, en het aankaarten ervan bij diverse overheidsinstanties, zowel in Azie als in Europa. Daartoe hebben wij een non-profit vereniging opgericht, genaamd Dierenleed Azie v.z.w.

Dierenleed Azie v.z.w legt. vooral de nadruk op schrijfacties en steun aan lokale dierenrechten activisten
U kan ons steeds financieel helpen door een persoonlijke bijdrage naar keuze (met vermelding"gift Dierenleed vzw) te storten op rekening 000-0670964-15 op naam van Rosa Mertens
U kan ook lid worden van onze vereniging;Lid is 12‚5O € en Ere Lid 25 €.
Daar we uitsluitend met vrijwilligers werken worden de gelden integraal overgemaakt aan de Aziatische organisaties in Nood.

U kan ons eveneens helpen door deel te nemen aan schrijf en mailacties of door een handje toe te steken met vertalingen en opzoekingen voor informatie van ons krantje en verspreiding van informatie.

Met vriendelijke groeten,

Rosa Mertens
Dierenleed Azie vzw.