Dierenleed Azie 
Wat we doen
Dierenleed Azië is een jonge v.z.w. die zich inzet voor het lot van dieren in Azie«.

In tal van Aziatische landen eet men hondenvlees, maar er is meer aan de hand in China, Thailand, Zuid Korea en China worden jaarlijks honderdduizenden honden en katten geslacht en dit op een barbaarse en wrede manier.

Enkele voorbeelden :
1.In Zuid Korea worden honden dood gefolterd omdat het vlees van mishandelde honden volgens hun volksgeloof potentieverhogende kwaliteiten zou hebben honden worden uren lang geslagen, langzaam opgehangen... levend gevild

2.Katten worden in Zuid-Korea levend gekookt met kruiden om een medicijn tegen reuma te maken.

3.In het noorden van Thailand is er een wrede handel in hondenhuiden. Straathonden worden van straat geplukt of gestolen bij hun eigenaars en opeengepakt in kooien dagenlang zonder eten en drinken naar illegale slachthuizen getransporteerd waar zij levend gevild worden.
Daarbij komt nog dat men massaal in de grootsteden zwerfhonden vergiftigt, dit fenomeen zijn we nu pas te weten gekomen en daar zullen we ook aandacht aan besteden en actie voor voeren.
We zijn rechtstreeks in contact met een organisatie in Thailand dat zwerfhonden opvangt en verzorgt, castreert en steriliseert en daarom zullen we die ook financieel steunen.

4.We gaan ook de grote uitdagingen niet uit de weg. Nu met de Olympische Spelen in het vooruitzicht in China 2008 zijn we ook al met vele acties bezig in China. Het is nu dat China in de kijker loopt en we moeten daar dankbaar gebruik van maken om ook het afschuwelijke dierenleed in kaart te brengen en zo de regering ervan te overtuigen dat er dringend nood is aan een diervriendelijk dierenbeleid.

Bezoek onze rubriek China.
Dit is maar een greep uit de gruwelijkheden die ons bekend zijn
Onze organisatie steunt plaatselijke dierenrechtenorganisaties die ijveren voor het stopzetten van deze wreedheden en die trachten in overleg met de regeringen een wetgeving tot stand te brengen of aan te passen zodat deze barbaarse toestanden verboden worden.

Wij steunen hen door deze wanpraktijken in de media te brengen zodat er vanuit het westen een permanente stroom van protest is naar de desbetreffende landen. Tevens trachten wij hen ook financieel te steunen.

Wij doen ook massaal cyberacties naar vele binnen- en buitenlandse verenigingen die ons steunen met ook protestbrieven te sturen. We hebben daardoor al menig maal een verschil kunnen maken.

We zijn in België geslaagd na jarenlange onderhandelingen een invoerverbod voor honden- en kattenhuiden te bekomen; de wet is nu pas goedgekeurd door het Parlement op 16 november 2006.

Op 20 november 2006 is het voorstel door de Europese commissie goedgekeurd.
Omdat ons werk volledig op vrijwilligers bestaat kunnen we 95 % van lidgelden en giften rechtstreeks overmaken naar verenigingen ter plaatse.
Op deze manier hebben de dieren er alleen baat bij.

Verdere acties staan op stapel.
Samen met de Beekse bergen gaan we Wildlife s.o.s (http://www.wildlifesos.org/), een Indiaans project, steunen. Dit wordt opgevolgd door een zakenman die regelmatig naar India reist en ook ter plaatse de vereniging kent.

We hebben al artikels geschreven over de Lip Beren of Dansende Beren.
Verder gaan we ook " Wildlife Rescue Center Thailand " steunen. De Nederlander Edwin Wiek is de projectleider van dit Opvangcentrum voor inheemse, wilde dieren in Thailand.
Het Rescue Center ligt 160 kilometer ten zuiden van Bangkok, in Kao Look Chang, op het grondgebied van een Boeddhistische tempel. Het is één van de tientallen projecten waar een ecovolunteer, vrijwilliger dus, kan gaan werken.
Karen Jacobs is één van hen. We volgen haar bij het dagelijkse werk in het centrum op het tv - programma " Dieren in nesten ".
Wie onze acties tegen dit en ander dierenleed wil steunen kan zich altijd aan melden. Het vraagt maar een paar minuten van uw tijd maar maakt een wereldwijd verschil voor de dieren die lijden.

Zonder wereldwijd protest geraken we nergens.
Verder zoeken we vrijwilligers die een handje willen toesteken.
Op dit ogenblik zoeken we een Bekende Vlaming die ons wil steunen en ons nog meer bekendheid kan bezorgen en die meter/peter van onze organisatie wil worden.

Voor alle inlichtingen kan u steeds terecht op ons secretariaat : E-mail