Dierenleed Azie 
Giften
We kunnen met trots zeggen dat we 95 % van al onze gelden kunnen overmaken aan noodlijdende organisaties, daar alles door vrijwilligers gebeurt.
We steunen rechtstreeks de verenigingen zodat het bedrag integraal kan besteed worden waar het voor moet dienen; de dieren, natuurlijk.

2001
Onze eerste gift ging naar Roger Lohanan van " Thai Aga.org " in Thailand. In 2001 hebben we 750 dollar gestort om campagne te voeren om een dierenwelzijnwet te installeren want dat is in eerste instantie een must.

2002
Financiële steun voor " Korean animals " : We hadden beloofd deze organisatie te steunen. In 2002 hebben we dan ook een gift gedaan van 2.250 dollar mede dank zij een dame uit Antwerpen die onze organisatie gul steunt, waarvoor onze dank.
Op het einde van het jaar hebben we nog een storting gedaan van het lidgeld en giften die ons dit jaar werden overgemaakt.
Kyenan Kum heeft ons inmiddels laten weten dat het geld goed is aangekomen en ze heeft ons persoonlijk telefonisch hartelijk bedankt.

2003
We blijven onze zusterorganisaties steunen.
Op 14 augustus 2003 hebben we 1.000 dollar gestort aan de organisatie van de " Korean Animals " (Kyenan en Sunan Kum) voor het vergroten van hun asiel.

Op 13 oktober 2003 hebben we aan Roger Lohanan van " Thai Aga " Thailand ook 1.000 dollar gestort om zijn werk te steunen.
We hebben van beide organisaties bericht gekregen dat ze het geld hebben ontvangen.

We mogen echter niet vergeten te vermelden dat de " United Bikers For Animal Rights " dit jaar een verbroedering heeft georganiseerd waar we 1.113 Euro van hebben mogen ontvangen.

2004
We doen ook dit jaar niet anders. Om het jaar goed af te sluiten delen we mede dat we een storting hebben overgemaakt aan " Korean animals.org " van 1.000 dollar op 17 november 2004.

En voor de eerste maal ook aan " Soi Dog Phuket " Thailand een bedrag van 1.280 EURO. Deze storting omvat ook persoonlijke giften van onze leden 13.12.04.

We zijn maar een kleine organisatie maar we doen wat we kunnen.

We werden hiervoor hartelijk bedankt.

De " United Bikers For Animal Rights " hebben ons weer bedacht met een storting van 2.700 Euro, dit bedrag wordt overgedragen tot 2005 met het oog op mogelijke noodgevallen.

Het Tsunami jaar 2005
Op 6 januari hebben we nog een storting aan " Soi dog " gedaan van 507 Euro van onze reserve.
Aan " Dog Rescue Thailand " die veel honden opgevangen en verzorgd heeft, hebben we nog 2.507 euro gestort om de grote nood wat te verzachten. Dan werd er ook door Brigitte Gomme gevraagd of we een kleine organisatie wilden steunen " Animal Care " in Kho Payam, waar alles werd vernield, en we hebben weer onze centen aangesproken om nog een bedrag van 1.257 euro over te maken.
We hebben kennis kunnen maken met Jill Robinson van " Animal Asia " in Brussel die een speciale Award kreeg in het Europees Parlement voor haar inzet voor de galberen. Dat is zo een schitterend project dat ook op onze steun mag rekenen, en we hebben haar dan ook een bedrag overgemaakt van 2.500 Euro in december om het jaar af te sluiten, met de inzet van de " United Bikers For Animal Rights " die ons met 1.730 Euro hebben gesteund met hun jaarlijkse treffer.

2006
In 2006 hebben we " Animal Asia " weer bedacht omdat ze ook in de bres is gesprongen voor de honden in China en nu ook weer actie gevoerd heeft tegen de massale uitmoording van honden uit vrees voor de vogelpest in Korea. Dit is absoluut zinloos omdat de wetenschap dit niet als een gevaar beschouwt. We hebben 1.000 euro overgemaakt om haar inzet te belonen.
" Dog Rescue Thailand " hebben we ook bedacht met 1.000 euro en de " Korean Animals " voor het nieuwe asiel van Kyenan is 1.000 dollar overgemaakt.

Dierenleed Azie dankt iedereen voor zijn steun !