Dierenleed Azie 
Baby Olifanten
Van de ongeveer 5.000 bedreigde olifanten in Thailand zijn er 3.800 in privaat bezit. De meeste worden gebruikt als attractie voor toeristen in de zogenaamde olifantenkampen voor rondritten en circusacts.


De organisatie PETA ontdekte de afschuwelijke folteringen die eigen zijn aan de geheime trainingskampen van Thailand. De nog zogende baby olifantjes worden, spartelend en schreeuwend, letterlijk weggesleurd van hun moeder. Zij worden daarna ongenadig geslagen tot zij stil zijn en dagenlang gestoken met nagels.

Deze routine opleiding maakt dat de olifanten ernstig gewond raken, getraumatiseerd en soms zelfs dood geboren in gevangenschap, worden baby olifanten in de dorpen opgeleid door olifantentrainers (mahouts).

In een dorp diep in de jungle van Thailand, heerst een uitbundige stemming wanneer jong en oud komt kijken naar het spektakel van een baby olifant, die geen kant meer uitkan en gelaten haar lot ondergaat.

Eén voor één worden touwen en metalen kabels rond haar buik en poten gewikkeld, zelfs haar staart wordt vastgebonden. Zij tracht zich nog wanhopig te weren door met haar slurf de touwen weg te duwen.

Haar pogingen zijn vruchteloos, want zonder genade wordt er op haar slurf en op de gevoelige plekken met stokken geslagen en met naalden in de oren gestoken. Tot zij volledig is uitgeput en haar poten het begeven. Zij zakt in elkaar, haar nek verstrikt in de touwen.

Een oudere dorpsbewoner zet zich schrijlings op haar rug, een speervormige stok in de hand en spreekt in het Thais tot de baby olifant: Als je niet tegenwerkt, zullen we je geen pijn doen. Hij heft de speer op en plant deze in haar huid, recht tussen de oren. Wanneer hij de speer krachtig terugtrekt, bloedt haar huid. Brullend van angst schudt zij met haar kop, in een wanhopige poging dit voorwerp van pijn af te weren.

De duisternis valt over het dorp en rook van het kampvuur vult haar kooi. In de treurige ogen ziet men de doodsangst en verwarring van deze baby olifant, zonder moeder, geketend en murw geslagen.

Maar de beproeving is nog lang niet over, ook de volgende dagen wordt haar geen rust gegund, noch voedsel of water. Om beurten wordt zij ook daarna nog door verschillende dorpsbewoners bewerkt, tot zij besluiten dat haar onderwerping volledig is.

Dit is het lot van gekooide baby olifanten, die de rest van hun leven nog regelmatig zullen geslagen worden om hen er blijven aan te herinneren wie de baas is.

Het is een dringende noodzaak dat de afschuwelijke folteringen die onthuld zijn door PETA, niet meer mogen doorgaan.

Daarom wordt er bij de regering van Thailand op aangedrongen om bij wet de wrede behandeling, opsluiting en training van olifanten te verbieden en het gebruik van olifanten voor commerciële doeleinden en vermaak te bannen.

Aangezien het aantal olifanten wereldwijd drastisch afneemt, zou Thailand model moeten staan voor andere landen door bescherming van deze dieren.

Toeristen zouden in Thailand de olifanten kunnen observeren in toevluchtsoorden, waar zij vrij rondlopen in kudde, in plaats van hen te kooien of hen onder dwang circusacts te laten uitvoeren.