Dierenleed Azie 
Korean Animals (KAPS)
Vorig jaar alleen al, heeft KAPS meer dan 2000 honden en katten gered van de straat en bleven daardoor uit handen van de dierenbeulen.

Zonder tussenkomst van KAPS zouden deze dieren een vreselijke dood gestorven zijn. Daarnaast heeft KAPS - in samenwerking met plaatselijke authoriteiten, dierenartsen en aanhangers- ook een opvoedkundig programma opgesteld, dit om eigenaren te motiveren verantwoordeijk met hun dieren om te gaan. Onze campagne voor afschaffing van het consumeren van honden- en kattenvlees heeft zowel binnen als buiten Korea veel ondersteuning gekregen. Maar er is nog een lage weg te gaan; zie onderstaand nieuwsartikel.

We blijven uw steun nodig hebben om onze campaigne voort te kunnen zetten, om onderdak te bieden aan de behoeftige dieren en voor educatieve doeleinden. Dit jaar focussen we ons op de pers om hun medewerking. We willen hierbij dankzeggen aan alle mensen die ons hebben geholpen op wat voor manier ook; schrijven, donaties, etc. Kijk op onze website http:www.koreananimals.org/help.htm wat je eventueel nog meer kunt doen. Onderstaand een artikel dat gepubliceerd was door the Korea Herald op 31.01.2006:

Nu het jaar van de Hond is aangebroken, zien we dat honden in Korea een verschillend lot te wachten staat; sommigen worden met luxe omgeven - dat soms heel erg ver gaat-, terwijl anderen in de pot terecht zullen komen om te worden geconsumeerd.

De laatste 20 jaar is er een boom in dierenwinkels ontstaan met als resultaat een overweldigend aanbod van huisdieren (lees honden). Daarnaast bleven de oude tradities bestaan, waarbij de vaak grote honden niet als huisdier beschouwd werden en meestal aan een ketting buiten werden gehouden. Deze laatse groep honden nu vormen het probleem volgens Dr. Kwon Dae-hyun, een dierenarts van het Chung Wha dierenhospitaal in Seoul. Volgens hem moeten mensen nodig heropgevoed worden, want ze begrijpen niet dat een hond regelmatig eten, water, beweging en inentingen nodig heeft, zegt hij. Een andere mening voor het ontstaan van het probleem heeft Kerr van Het International Aid for Korean Animals. Het is pure verwaarlozing, ze vergeten gewoon de hond volgens hem. En de oorzaak hiervan is de vlees-industrie en het gebrek aan voorlichting en daardoor de onverschilligheid van de mensen in het algemeen; honden zijn immers gewoon voedsel.

Met de Olypmische Spelen in 1988 en in 2002 de World Cup kwam er sterke internationale kritiek. De Koreanen verdedigden zich met argumenten als: hondeneigenaren eten geen hondevlees en honden voor consumptie zijn van een ander ras dan honden gehouden als huisdier en het is een cultureel gebruik dat terug gaat tot de tijd toen Korea nog arm was en er een tekort aan vlees was. Maar dit klopt niet, dit argument is ontzenuwd door The Korean Animals Protection Society. Toen was er nog geen sprake van handel in hondenvlees . De waarheid is dat de Koreaanse mannen geloven dat het goed is om hun viriliteit op te peppen. Hierdoor eet - weliswaar een minderheid in Korea- zo'n 2 millioen honden per jaar.

Deze worden voordat ze gedood worden eerst gemarteld.

De manier hierboven beschreven hoe de gemiddelde Koreaan met zo'n hond omgaat, ondergaat geen kritiek, omdat dit nu eenmaal zo gaat in Korea. In Engeland of hier zouden we allang aan de bel getrokken hebben, wanneer een hond constant kortaangelijnd staat, zonder beschutting en vaak zonder eten of water. Maar de Vleesindustrie is volgens Kerr (van KAPS) de oorzaak van die onverschillige mentaliteit ten opzichte van honden.

Cindy, was één van deze honden, maar was zo gelukkig te worden gered door Dave Peacock, een Schot. Hij heeft 15 tot 20 honden gered ondertussen en ondergebracht bij Westerse gezinnen. Zelf heeft hij er 3. Cinsy, eerst sterk ondervoed , smerig en lijdende aan hartworm, is nu een prachtig prinsesje, volgens hem. Volgens Kwon verandert er nu ook langzaam iets in Korea met betrekking tot de mentaliteit ten opzichte van honden. Mensen merken dat een hond een vriend kan zijn en apprecieren het sociale contact met de hond.

International Aid for Korean Animals
Korea Animal Protection Society
P.O. Box 20600 , Oakland 94620-0600 , USA

Klik Hier