Wie zijn wij ??

< Terug

Dierenleed Azië is een jonge v.z.w. die zich inzet voor het lot van honden en katten in Azië.

Zoals u al weet dat in tal van Aziatische landen hondenvlees gegeten wordt maar er is meer aan de hand … in China, Thailand, Zuid Korea worden Jaarlijks honderdduizenden honden en katten geslacht en dit gebeurt op een ongekende, barbaarse en wrede manier.

Wij geven U enkele voorbeelden :

1. in Zuid Korea worden honden dood gefolterd omdat het vlees van mishandelde honden volgens hun volksgeloof potentieverhogende kwaliteiten zou hebben honden worden uren lang geslagen, langzaam opgehangen – levend gevild

2. katten worden in Zuid-Korea levend gekookt met kruiden om een medicijn tegen reuma te maken….

3. in het noorden van Thailand is er een wrede handel in hondenhuiden;straathonden worden van straat geplukt of gestolen bij hun eigenaars en worden opeengepakt in kooien dagenlang zonder eten en drinken naar illegale slachthuizen getransporteerd waar zij veelal levend gevild worden

Daarbij komt nog dat ze massaal in de grootsteden zwerfhonden vergiftigen Dat fenomeen zijn we nu pas te weten gekomen en daar zullen we ook aandacht aan besteden en actie voor voeren

We zijn rechtstreeks in kontact met een organisatie in Thailand dat zwerfhonden opvangt en verzorgt    castreert en steriliseert en daarom zullen we die ook financieel steunen

Dit is maar een greep uit de gruwelijkheden die ons bekend zijn …

Onze organisatie steunt plaatselijke dierenrechtenorganisaties die ijveren voor het stopzetten van deze wreedheden en die trachten in overleg met de regeringen een wetgeving tot stand te brengen of aan te passen zodat deze barbaarse toestanden verboden worden.

Wij steunen hen door deze wanpraktijken in de media te brengen zodat er vanuit het westen een permanente stroom van protest is naar de desbetreffende landen

Tevens trachtten wij hen ook financieel te steunen.

We zijn in Belgie dit jaar er in geslaagd naar jarenlange onderhandelingen een invoer verbod voor honden en kattenhuiden te verbieden de wet werd vanaf 4 juni 2004 van kracht

Ook op Europees vlak vinden we gehoor om ook een invoerverbod van honden en kattenhuiden

Op dit ogenblik zoeken wij nog een BEKENDE VLAMING die ons wil steunen en ons nog meer bekendheid kan bezorgen en die meter/peter van onze organisatie wil worden.

Verder vragen we vrijwilligers die ons een handje willen toesteken

Voor alle inlichtingen kan u terecht bij ons secretariaat Mevrouw Rosa Mertens Konijnenstraat 11 2340 Beerse tel 03/311.69.06 mail : mertens.rosa@skynet.be

U kunt ook onze laatste mailbrieven vragen dan kunt u ook onze actie via mail steunen


Copyright © Dierenleed België