Word lid en red een dier in nood !!!

< Terug

Het doel van onze vzw is het actief steunen van dierenrechtenorganisaties in Azië.

Deze veelal kleine organisaties werken meestal met beperkte middelen in een omgeving waar het begrip “dierenbescherming” nog niet ingeburgerd is.

Wij trachten deze organisaties zowel moreel als financieel te steunen.

Als U, net zoals wij, iets wil doen aan dit onrecht dan kan U zich aansluiten bij onze vereniging.  U kan ons financieel steunen bij onze acties.  In elk geval is uw hulp en morele steun broodnodig!

U kan ons helpen door lid te worden van onze vereniging door een bijdrage te storten 

- Steunend lid te worden (jaarlijkse bijdrage 12,50 euro )

- Ere Lid worden (jaarlijks bijdrage 25 euro.)

- Beschermd lid (jaarlijks 50 euro)

U kunt ook een persoonlijke bijdrage overmaken die we aan de  Koreananimals org onze Thaise verenigingen of voor onze recente acties 

ons rekening nummer is 979-6195108-14 op naam van Dierenleed Azie Beerse mededeling “ Lidgeld Dierenleed  of  Gift Dierenleed ”:

Voor overschrijvingen vanuit het buitenland 
> maak gebruik van de IBAN: BE949796 1951 0814  BIC: ARSPBE22 (dan komen er geen kosten bij)

We geven jaarlijks om de drie maanden een krantje uit dat u dan voor heel het jaar zult ontvangen. 

Uw lidgelden of giften zullen zonder omwegen aangewend worden om acties te financieren  o.a. die het slachten van katten en honden (omwille van hun pels of omwille van hun vlees) trachten te verbieden. Of voor de zwerfhonden in Thailand en nog meer.

Wij houden U op de hoogte van onze acties.

Wenst U persoonlijk iets te ondernemen of wilt U ons een handje komen toesteken?

U bent steeds van harte welkom en hiervoor kan U steeds kontact opnemen met mevr. Rosa Mertens op tel. nr. 03 / 311 69 06. of mailen mertens.rosa@skynet.be

MET DANK BIJ VOORBAAT VOOR UW STEUN.

 

Copyright © Dierenleed België